Get Adobe Flash player
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
 
 
Inbraak komt tegenwoordig - helaas - maar al te vaak voor. De slachtoffers ervaren telkens weer wat dat betekend.
Een inbraak brengt meer teweeg dan alleen schade en verlies.
Velen maken dat liever niet mee en kiezen voor inbraakpreventie, dat is verstandig.
 
Inbraken bij bedrijven en woningen zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Iedere dag weer vernemen we via de media dat er weer is ingebroken en iedereen heeft in zijn omgeving al wel eens met inbraak te maken gehad. Steeds meer legt de politiek de verantwoording voor het tegengaan van inbraak bij de particulier en de ondernemer zelf.
 
Om in de wens van de ondernemer en particulier te voldoen heeft Security Service voor ieder omstandigheid de oplossing om ervoor te zorgen dat het risico van een inbraak tot een minimum beperkt wordt.
 
Inbraakpreventie is een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend geheel te komen zal de eigenaar of gebruiker van een beveiligd gebouw moeten zorgen dat ook de nodige organisatorische maatregelen worden genomen. Hierbij ligt het voor de hand dat de technische preventieve voorzieningen op de juiste manier gebruikt moeten worden om ze het gewenste effect te laten sorteren. Daarnaast zal - om te zorgen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn - het onderhoud ervan geregeld moeten worden.
 
En tenslotte zijn er tal van organisatorische maatregelen die het de inbreker moeilijk maken of die hen soms van te voren al doen besluiten om van een poging tot inbraak af te zien. Het totale pakket organisatorische maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk afhankelijk van de situatie.
 
Meer weten over de producten en diensten van Security Service? Aarzel niet en vul het contactformulier in.