Get Adobe Flash player
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
 
 
De eisen die worden gesteld aan het beheer van de elektronische beveiliging van een gebouw, veranderen voortdurend. Dat geldt met name wanneer ze betrekking hebben op de veiligheid van uw personeel, uw bezoekers, uw uitzendkrachten en uiteraard uw goederen en gegevens. Om die reden zijn de organisatie, de automatisering van controles en de registratie van de bewegingen van personeel binnen uw bedrijf een must geworden.
Met onze systemen voor toegangscontrole kan automatisch worden gecontroleerd wie waar mag binnenkomen, op welk moment en onder welke voorwaarden.
 
Als u de veiligheid binnen uw onderneming op verantwoorde wijze wil beheren, kan u niet langer voorbij aan dit principe.
Dankzij toegangscontrole blijft het risico van het ongeoorloofd betreden van gebouwen of lokalen, wat gevaarlijke situaties, bedrog of omvangrijke diefstallen kan meebrengen, tot een minimum beperkt.
Toegangscontrole is ook een onmisbaar hulpmiddel voor een efficiënt beheer van crisissituaties die ontstaan bij evacuaties als gevolg van brand of een noodtoestand.
 
Wat is toegangscontrole precies?
Toegangscontrole houdt in dat automatisch bijgehouden kan worden wie, wanneer en waar naar binnen is geweest. Het is ook mogelijk om bepaalde personen de toegang te ontzeggen tot bepaalde ruimtes.
Observatie 24/24 uur is niet meer te realiseren door personen, daarvoor bieden camera-installaties de oplossing hiervoor.
Het controleren van bepaalde plaatsen (winkel, oprit, laadkaaien, magazijnen, tuin, …) wordt vergemakkelijkt door de plaatsing van een camera.
 
Toegangscontrole
Toegangscontrole
Toegangscontrole
Toegangscontrole