Get Adobe Flash player
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
 
 
 
Het meest belangrijke bij een alarm is de opvolging hiervan.
 
Om een juiste opvolging 24/24 uur te doen kan ieder installatie aangesloten worden aan een bewakingscentrale.
Deze mensen doen de controle van Uw installatie op afstand. Hierbij kan men controleren waar het alarm juist plaats vindt (vb. living, keuken, slaapkamer, enz…) Tevens kan men een onderscheidt maken tussen de verschillende types van alarm waaronder :
- inbraak
- sabotage
- overval
- brand
- stroomuitval
- automatische telefoon lijntest
- opening en sluiting van het gebouw
- technische meldingen
 
Indien de verantwoordelijke niet bereikt kan worden is er ook de mogelijkheid om een interventiepatrouille langs te sturen. 
Deze mensen bezitten een sleutel en toegangscode van het gebouw en zullen bij een alarm zelf controle ter plaatste doen.
Hierdoor hoeven de verantwoordelijke van een alarminstallatie geen onnodige gevaarlijke acties te ondernemen, wat confrontatie met een eventuele inbrekers vermijd.