Get Adobe Flash player
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Security Service.
 
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd.
 
Echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze website wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. Security Service is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
 
Voor verwijzingen op deze website naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden, draagt Security Service geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.