Get Adobe Flash player
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
 
 
 
Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, zijn de gevolgen van brand meestal veel ernstiger. Het is daarom zeker zinvol om aan het voorkomen en snel detecteren van brand in uw woonhuis of bedrijfspand extra aandacht te besteden.
Bij een beginnende brand is het van cruciaal belang dat deze in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gesignaleerd. Hoe sneller kan worden begonnen met brandbestrijding, des te kleiner zal de gevolgschade zijn.
 
Een goed elektronisch beveiligingssysteem zal geen brand voorkomen, maar kan u wel helpen bij het beschermen van uw leven en dat van uw dierbaren. Het systeem zal u in staat stellen een brandend huis tijdig te verlaten en tegelijkertijd het verlies aan bezittingen tot een minimum te beperken door de hiervoor geëigende instanties op tijd te alarmeren.

Een beveiligingssysteem kan bestaan uit een separate brandbeveiligingsinstallatie, maar ook een inbraakbeveiliginginstallatie kan uitgebreid worden met diverse branddetectie middelen. Security Service heeft ruime ervaring met het adviseren, aanleggen, in bedrijf stellen en onderhouden van elektronische brandbeveiligingsystemen en stelt deze expertise ten alle tijden ter beschikking.

Met een goed brandbeveiligingsysteem kunt u voortaan met een gerust hart gaan slapen. Wist u dat slapende mensen niets ruiken en dat het gevaar van verstikking door rook groter is dan het risico van het vuur zelf? Rookmelders zorgen ervoor dat rook snel wordt opgemerkt en dat daarmee de kans op ongelukken kleiner wordt.
 
Branddetectie
Branddetectie
Branddetectie
Branddetectie
Branddetectie